Hulp en betrokkenheid gevraagd

Beste lezers, (ouders van) leden,

Onze mooie verenging is weer aan het groeien en ze bruist weer volop.

We hebben een mooie trainersgroep en andere vrijwilligers die onze club ondersteunen en een warm hart toedragen.

Sinds September 2023 is er een nieuw bestuur die ook met veel toewijding werkt aan onze mooie verenging. Helaas gaat onze Secretaris ons verlaten en wij willen deze positie graag zo spoedig mogelijk opnieuw invullen.

Daarom reiken wij uit naar u als ouders om de vereniging van uw dochter mee te ondersteunen.

Wat wij verwachten van de Secretaris:

Onze secretaris is bestuurslid en zorgt voor:

Zaken rondom de maandelijkse bestuursvergadering (uitnodiging, agenda en notulen);
Zaken rondom de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering;
Het bijhouden van bestuur e-mail en onze Postbus;
Archivering.
Daarnaast houd jij je bezig met:

Het soepel laten verlopen van contacten en communicatie binnen onze vereniging;
Input als bestuurslid over onderwerpen van Beleid;
Externe contacten onderhouden waarbij je ingezet kan worden namens het bestuur (Gemeente, Sportbond e.d.)
Een leuke en diverse rol in een actief bestuur ligt voor het oprapen. Maar nog belangrijker een noodzakelijk rol voor onze vereniging om deze goed te kunnen blijven besturen.

Zet daarom de stap om Kunst & Kracht vooruit te helpen!

Je kan ons mailen naar:

Bestuur@kunstenkrachttilburg.nl

Met vriendelijke groet, Het Bestuur.