Contributie

Recreatief turnen en Trampolinespringen

De contributie per jaar in 2024 bedraagt:

Aantal uur/weekBedrag
Recreatief turnen  (1 uur)€ 174,00
Trampolinespringen (1 uur)€ 174,00
 Ouder-kind gym€ 242,00
Recreatie + (2 uur)€ 311,00
Freerunning (1 uur)€ 182,00
Freerunning (1,5 uur)€ 265,00

Inschrijfgeld: € 15,00 éénmalig (incl. T-shirt)

De betaling vindt uitsluitend plaats via automatische incasso. De afschrijvingsmaanden zijn begin april, begin juli, begin oktober en begin januari. De opzegging kan per kwartaal dus tot 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december

Wedstrijdlessen

De contributie per jaar in 2024 bedraagt:

Aantal uurBedrag
2 uur€ 376,00
2,5 uur€ 407,00
3 uur€ 439,00
4 uur€ 502,00
5 uur€ 595,00
5,5 uur€ 642,00
6 uur€ 689,00
7 uur€ 752,00
8 uur€ 815,00
8,5 uur€ 846,00
9 uur€ 877,00
10 uur€ 939,00
11 uur€ 1.003,00
12 uur€ 1.065,00
13 uur€ 1.129,00
13,5 uur€ 1.160,00
14 uur€ 1.190,00
15 uur€ 1.253,00
16 uur€ 1.316,00
16,5 uur€ 1.348,00
17 uur€ 1.379,00
18 uur€ 1.441,00
19 uur€ 1.505,00
20 uur€ 1.566,00

Inschrijfgeld: € 15,00 éénmalig (incl. T-shirt)

De betaling vindt uitsluitend plaats via automatische incasso in de laatste week van februari, mei, augustus en november.

Rustend lid

Wilt u Kunst & Kracht steunen? Word dan rustend lid door een mail te sturen naar ledenadministratie@kunstenkrachttilburg.nl
Rustende leden betalen €45,- per jaar.

Betaling contributie

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één jaar. De inning van de jaarcontributie gebeurt in vier termijnen. 

In bijzondere omstandigheden is het mogelijk een betalingsregeling te treffen. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.
In geval van een onterechte stornering zal per factuur € 5,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Het IBAN-rekeningnummer van Kunst en Kracht is NL93 RABO 0191 236 888.
Het incassant-ID van Kunst en Kracht is NL74ZZZ402585820000

Tegemoetkoming in sportkosten

Kunst & Kracht vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan sport. Zelf proberen we het sporten bij de vereniging zo toegankelijk mogelijk te houden. Daarnaast willen we u graag wijzen op de mogelijkheden die er zijn als een tegemoetkoming in de kosten gewenst is.

Stichting Leergeld 

Deze stichting geeft in bepaalde gevallen een tegemoetkoming in kosten die gemaakt moeten worden voor schoolgaande kinderen. Meer informatie hierover vindt u op de website www.leergeldtilburg.nl

Voor de aanvraag van een bijdrage van de stichting Leergeld, vraagt de stichting een indicatie van de jaarlijkse kosten. Inschrijfgeld wordt niet in rekening gebracht.
Nadat u de goedkeuringsbrief van stichting Leergeld heeft ontvangen meld u, uw kind aan bij onze vereniging. U kunt dit doen via het inschrijfformulier op deze website.


Na bevestiging van de inschrijving, ontvangt u een factuur via mail die u naar stichting Leergeld kunt sturen. 
Zodra de toekenningsbrief door ons is ontvangen van stichting Leergeld, kan uw kind starten met de les, mits er geen wachtlijst is. 

De Meedoenregeling 

Meedoen aan leuke activiteiten is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

 De gemeente Tilburg vindt dat onvoldoende geld hebben geen reden mag zijn om niet mee te kunnen doen. Daarom stelt zij jaarlijks een bedrag beschikbaar aan mensen met een minimuminkomen. 

Het aanbod van de Meedoenregeling bestaat uit allerlei activiteiten op het gebied van sport, spel, cultuur, educatie en ontspanning.

Stuur voor een snelle verwerking van de aanmelding het klantnummer en de geboortedatum van het toekomstig lid naar: ledenadministratie@kunstenkrachttilburg.nl

Bekijk de Flyer

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Kunst & Kracht zijn hier te vinden: Download algemene voorwaarde