Club informatie

Kleding

Shirt

Ieder nieuw lid mag op vertoon van inschrijving een gratis K&K t-shirt ophalen bij Wilkin Sports (aan de achterkant van de Euroscoop):
Prof. Goossenslaan 28
5022 DM Tilburg
tel: 013-540 02 74

Ook leden die een nieuw shirtje willen aanschaffen kunnen bij Wilkin terecht.

Vertrouwenscontactpersoon

Wanneer je een vertrouwenspersoon nodig hebt kun je contact opnemen met de KNGU via

 Vertrouwens­contact­personen KNGU (dutchgymnastics.nl)

 Kunst & Kracht vindt dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom hebben wij het traject ‘Naar een veiliger sportklimaat’ gevolgd, verzorgd door de KNGU. Samen willen we gewenst gedrag stimuleren, ongewenst gedrag aanpakken en ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt bij Kunst & Kracht.

 

Vrijwilligerswerk & Stages

Assisteren
Assisteren bij een turnles is niet alleen erg leerzaam maar ook erg leuk. Bij Kunst & Kracht zijn wij zeer dankbaar voor de vele assistenten bij de lessen. Assistenten krijgen na het volgen van een assistentencursus een vrijwilligersvergoeding. Ook is het mogelijk om door te stromen naar de leider 3 cursus, waarmee je hoofdtrainer kan worden.

Lijkt het je leuk om te assisteren bij een van onze lessen? Laat het dan weten aan je trainer of werkgroep coördinator.

Stage
Het is bij Kunst & Kracht mogelijk om stage te lopen. Dit kan een maatschappelijke stage zijn, maar ook een sport gerelateerde (afstudeer)stage. Neem contact op met de werkgroep coördinatoren voor meer informatie of vraag je trainer wat de mogelijkheden zijn.

Vrijwilligerswerk
Kunst & Kracht kan enkel bestaan door de vele vrijwilligers die de club rijk is. Samen met onze vele vrijwilligers zijn wij altijd op zoek naar nieuwe helpende handen. Wij horen graag wat je kan betekenen voor de vereniging!

Lijkt het je leuk om les te geven bij Kunst & Kracht? Laat het dan aan ons weten, mail je CV naar info@kunstenkrachttilburg.nl en motiveer waarom jij ook graag deel uit wil maken van het gezellige team!

Huisregels Kunst & Kracht

 • Ben op tijd aanwezig.
 • Kinderen tot 10 jaar moeten binnen gebracht en opgehaald worden.
 • Vraag je trainer wat de gewenste manier van afmelding is.
 • Indien er nog een les bezig is, wacht je in de kleedkamer.
 • Geen sieraden aan tijdens de les.
 • lange haren moeten vast
 • Turnen mag op blote voeten en turnschoenen.
 • In de turnzaal van het clubhuis mag er geen schoeisel gedragen worden.
 • Voor de wedstrijdgroep is een turnpak(je) verplicht; recreanten mogen ook in een turnpak of in sportkleding.
 • Heb respect voor elkaar en de materialen.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de zaal.

Proeflessen

Voorafgaand en uitsluitend aan de inschrijving als lid van onze vereniging is het mogelijk om twee gratis proeflessen te volgen. Dit kunnen twee verschillende lessen zijn. Aanmelden hiervoor is niet nodig. Voorafgaand aan de les melden bij de hoofdtrainer is voldoende. Ingeval het een les betreft waarvoor een wachtlijst bestaat, is het volgen van twee proeflessen ook mogelijk, alleen volgt daarna het plaatsen van de naam op de wachtlijst. In de periode van de try-out-activiteiten is het mogelijk dat bij sommige lessen geen proeflessen mogelijk zijn. We streven ernaar dat dit zo weinig mogelijk voorkomt. Dit zal op de website worden gemeld.

Wachtlijst

Als een wachtlijst vermeld is bij een les, dan is starten met het wekelijks volgen van de les pas mogelijk zodra er ruimte is. Natuurlijk proberen we de wachtlijst zo klein mogelijk te houden. Met vragen over de wachtlijst kunt u het beste terecht bij de betreffende trainer. In volgorde van de datum van aanmelden en zodra er ruimte is, zal de trainer bellen naar, of een bericht sturen aan, de persoon die bovenaan de wachtlijst staat. De definitieve inschrijving als lid vindt plaats als met het volgen van de les wordt gestart. Als u het inschrijfformulier heeft ingevuld en verstuurd op het moment van het volgen van de proeflessen, dan wordt dit door de ledenadministratie apart gehouden tot het moment van starten met de les. Als u het inschrijfformulier nog niet heeft ingevuld en verstuurd dan ontvangen we dit graag zo snel mogelijk nadat de trainer heeft gemeld dat uw kind bij de les kan komen.

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers