Bericht vanuit de werkgroep financiën.

In het voorjaar, toen redelijk wat lessen niet door konden gaan in de eerste corona golf, hebben we beloofd dat we in Q4 een maand contributie zouden teruggeven (korting) mits hiervoor destijds is aangemeld. Hier is helaas iets misgegaan bij het draaien van de contributie-run, waardoor toch de volledige contributie is geïnd. Dit gaan we natuurlijk corrigeren en alsnog korten op het contributiebedrag bij de volgende run of overboeken per bank. Excuus voor het ongemak.