Contributie

Als gevolg van Covid 19 hebben de lessen de afgelopen maanden helaas weer stil gelegen. Met ingang van maart, nu het weer beter wordt en de dagen langer, zijn de lessen buiten grotendeels weer opgestart. Uiteraard rekening houdende met de nog steeds geldende beperkingen. Als bestuur hebben we ondertussen ook nagedacht over de mogelijkheid om jullie te compenseren voor het verlies aan les en trainingsuren.

We hebben besloten om alle leden de mogelijkheid te bieden om twee maanden korting op de volgende contributie factuur te ontvangen. We denken jullie hiermee tegemoet te komen in het verlies aan les en trainingsuren. We realiseren ons ook dat we hiermee geen compensatie verlenen voor alle lessen. Echter gezien de financiƫle positie waarin we ons begeven en het feit dat veel kosten doorlopen is dit wat we kunnen aanbieden. We hopen op begrip hiervoor vanuit jullie kant.

Als je gebruik wilt maken van de korting op de eerstvolgende contributie factuur stuur ons dan voor 1 mei een mail met de volgende gegevens:

Voornaam lid
Achternaam lid
Lesdag en tijdstip
Trainer

We gebruiken hiervoor weer hetzelfde mailadres als vorig jaar corona-restitutie@kunstenkrachttilburg.nl. We streven ernaar om de volgende contributie inning in mei uit te voeren en de korting dan te verrekenen. Tot die tijd wordt op de achtergrond nog hard gewerkt aan de overgang van Digimembers naar een nieuw pakket voor de ledenadministratie All-United.