Coronavirus: Update 10 (Verlenging Lockdown)

Beste leden,

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de lockdown wordt verlengd. Helaas heeft dat gevolgen voor onze lessen bij Kunst en Kracht. Tot en met 9 februari zullen alle lessen komen te vervallen. We hopen en wensen jullie toe dat jullie blijven bewegen en gezond blijven. 
We hopen jullie allemaal weer te zien in februari!

Met vriendelijke groet,

Michelle Maas (Coördinator K&K)