K&K Algemene Ledenvergadering (ALV)

Beste leden, vanwege Covid-19 eventjes uitgesteld, maar het wordt tijd dat het hoogste orgaan binnen de vereniging te horen krijgt wat de situatie is in de club en hoe het bestuur denkt hiermee om te gaan. En daar ook een stem aan te geven. Het belangrijkste onderwerp op de agenda zal de financiële situatie zijn; met de jaarcijfers van 2019 nemen we jullie mee naar de plannen om de (spoiler-alert!) rode cijfers weer zwart te kleuren. En het is volgens het bestuur niet mogelijk om dat te realiseren zonder een forse contributieverhoging, dus dan hebben jullie al inzicht in één van de voorstellen van die avond.

Er vinden ook wat wijzigingen plaats in het bestuur zelf, waarbij we nog steeds zeer dringend op zoek zijn naar versterking. De vereniging heeft heel hard een voorzitter nodig die ons meeneemt in deze tijden met veelomvattende plannen. De huidige voorzitter a.i. heeft al teveel werk op zijn bordje liggen om deze rol nog lang in te kunnen vullen. Maar ook een secretaris en een algemeen bestuurslid zijn zeer welkom! Aangezien alleen de ALV gemachtigd is bestuursleden te benoemen, is nu de tijd zeer rijp om je te melden als kandidaat …

De ALV zal zijn op woensdag 14 oktober, om 19:30. In principe doen we dit in ons eigen clubgebouw, de Salto (van Maarseveenstraat 105), maar vanwege rondwarende virussen vragen we iedereen zich aan te melden voor de vergadering via s.dusee@kunstenkrachttilburg.nl, met de namen van de aanwezigen, zodat we kunnen inspelen op het aantal deelnemers en een veilige vergadering kunnen voorbereiden. Mogelijk zal dit dan leiden tot een alternatieve locatie. Tot de 14e.

Het bestuur