Supporter, sponsor of donateur worden

Kunst & Kracht kent een aantal mogelijkheden om de vereniging financieel te steunen en als vereniging willen wij de drempel graag laag houden. Als individu kunt u ons supporten voor een klein bedrag en als bedrijf kunt u ons op verschillende manieren

K&K Sponsor worden
(Voor bedrijven)

Sponsoring is voor sportverenigingen van groot belang. Zo ook voor Kunst & Kracht. We zijn inmiddels 100 jaar jong en graag plakken we er nog minimaal 100 jaar aan vast. Helaas is het voor sportverenigingen steeds lastiger om financieel rond te komen door o.a. steeds minder wordende subsidies. Op diverse manieren proberen de vele vrijwilligers die onze vereniging rijk is extra inkomsten te genereren. De financiële middelen die gegenereerd worden door sponsoring geven ons onder andere de mogelijkheid om onderhoud te plegen aan de sportfaciliteiten en de toestellen, maar ook om materialen aan te schaffen, activiteiten te ontplooien en om goede trainers te behouden en aan te kunnen nemen.

Voor met name de wedstrijdsport binnen de vereniging is de financiële haalbaarheid een steeds groter wordend probleem. De wedstrijdsport bestaat uit een groep talentvolle turnsters en turners onder leiding van enthousiaste, gekwalificeerde trainers. Hier wordt tussen de 2 en 22 uur per week getraind en zijn de kosten veel hoger dan wat er aan contributie binnen komt.
Heel veel verenigingen hebben bij voorbeeld al geen wedstrijd heren turnen meer omdat er veel minder heren turnen dan dames en dit gewoonweg niet meer haalbaal is op financieel gebied. Het is helaas nog steeds zo dat turnen voor heren minder populair is. Maar, Kunst & Kracht heeft de wens om het wedstrijd turnen heren te behouden. Voor het behoud van deze talentvolle turners en turnsters is uw financiële hulp van groot belang. En hoe leuk is het als u heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een turner of turnster die over een aantal jaar de nieuwe Epke Zonderland of Sanne Wevers is!