Kunst en Kracht Tilburg heeft een vertrouwenscontactpersoon. Dit is Marina Haumahu. U kunt bij haar terecht voor vertrouwelijke kwesties. Ze heeft als taak om mogelijke problemen te bespreken en de juiste route te vinden naar het oplossen hiervan. U kunt contact met haar opnemen via mail. marina.haumahu@hotmail.com

K&K vindt dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom heeft K&K het traject ‘Naar een veiliger sportklimaat’ gevolgd, verzorgd door de KNGU. Samen willen we gewenst gedrag stimuleren, ongewenst gedrag aanpakken en ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt bij K&K.