Als een wachtlijst vermeld is bij een les, dan is starten met het wekelijks volgen van de les pas mogelijk zodra er ruimte is. Natuurlijk proberen we de wachtlijst zo klein mogelijk te houden. Met vragen over de wachtlijst kunt u het beste terecht bij de betreffende trainer. In volgorde van de datum van aanmelden en zodra er ruimte is, zal de trainer bellen naar, of een bericht sturen aan, de persoon die bovenaan de wachtlijst staat. De definitieve inschrijving als lid vindt plaats als met het volgen van de les wordt gestart. Als u het inschrijfformulier heeft ingevuld en verstuurd op het moment van het volgen van de proeflessen, dan wordt dit door de ledenadministratie apart gehouden tot het moment van starten met de les. Als u het inschrijfformulier nog niet heeft ingevuld en verstuurd dan ontvangen we dit graag zo snel mogelijk nadat de trainer heeft gemeld dat uw kind bij de les kan komen.